Lärares lämplighet ska granskas

Sedan den 1 augusti kan lärare ansöka om lärarlegitimation. Och när det nya systemet införs får Skolinspektionen en ny uppgift. Det är nämligen de som ska granska om man visar sig olämplig för jobbet.

– De allra flesta lärare gör ett mycket gott jobb. Men de som kränker elever, inte har förmåga att förmedla kunskaper eller på annat sätt inte lever upp till sin yrkesroll ska inte vara lärare. Möjligheten för Lärarnas ansvarsnämnd att meddela en varning eller återkalla en lärarlegitimation är därför en viktig markering från lagstiftaren när det gäller elevernas rätt till en god utbildning i en trygg miljö, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Lärarnas ansvarsnämnd bildades den 1 juli och finns inom Skolverket, men är självständig i sitt beslutsfattande. Skolinspektionen ska anmäla till nämnden om en lärare bör få en varning eller bli av med sin legitimation. Elever och föräldrar som vill anmäla en lärare vänder sig till Skolinspektionen som utreder anmälan och tar ställning till om ärendet ska prövas av nämnden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.