Lärare tar del av asiatiska framgångsrecept

Skola I början av september möts över 600 forskare och lärare från 28 länder vid Göteborgs universitet. De möts för att fördjupa sig i två metoder som kan höja kvaliteten på undervisningen.

Lesson study och learning study är benämningarna på de kompetensutvecklingsmetoder som ska avhandlas. Metoderna har sitt ursprung Japan och Hong Kong och har gett positiva effekter på undervisningen. Både Hong Kong och Japan ligger i topp i världen vad gäller kunskapsresultat i skolorna.

I grova drag går metoderna ut på att lärare arbetar tillsammans kring planering, genomförande, utvärdering och revidering av undervisningen, lektion för lektion. Syftet är att förbättra elevernas lärande genom att lärarna förstår vilka aspekter som är kritiska för elevernas kunskapsutveckling och uppmärksammar hur de själva förmår att belysa just de aspekterna i sin undervisning.

Det är The World Association of Lesson Studies (WALS) som arrangerar kunskapsutbytet och som för första gången lägger sin årliga konferens utanför Asien när de nu kommer till Göteborg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.