Lärarna måste få vara med och påverka

Förbättringsarbete Lärarna måste få förutsättningar att själva påverka förändringar i skolan. Men ofta går det för fort fram när skolreformer sjösätts, vilket förändringsarbetet blir lidande av. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Mette Liljenberg vid Göteborgs universitet har studerat så kallat distribuerat ledarskap, en modell som många skolor använder i sitt förbättringsarbete. Modellen bygger på delegerat ansvar och går ut på att uppmuntra lärare att kliva fram och utifrån sin kompetens leda förbättringsarbetet.

En viktig slutsats är att de normer och värderingar som finns lokalt på varje skola måste få påverka hur förbättringsarbete ska gå till just där. Varje ledare tolkar sin roll olika, utifrån de normer och värderingar som finns lokalt på skolan. Dessa behöver synliggöras och diskuteras om förbättringsklimatet ska bli det bästa.

– För detta krävs en organisation som präglas av tillit, säger Mette Liljenberg.

Dessutom behöver man vara klar över vilka förväntningar som riktas mot en lärare i en ledarroll. Hur förstår andra denna roll, och vad tänker rektor om ledarrollen?

Mette Liljenberg konstaterar att det ibland går för fort fram när skolreformer sjösätts. Omorganisering sker då utan att rektorer och lärare kartlägger, och utgår från, de kompetenser som redan finns. Detta blir förändringsarbetet lidande av.

– Om skolor vill använda sig av distribuerat ledarskap som en modell behöver lokala värderingar medvetandegöras, ibland även problematiseras. Först då kan det ges förutsättningar för ett förbättringsarbete som i långa loppet leder till bättre skolresultat.

Läs mer: Distributed Leadership in Local School Organisations. Working for School Improvement?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.