Lunds universitet får triss i ackrediteringar

Ackreditering Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ackrediterats av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) och har därmed uppnått det som kallas ”Triple Crown”. Med trippelackrediteringen ansluter Ekonomihögskolan sig till en liten grupp handelshögskolor i världen som klarat tre kvalitetsgranskningar.

Lunds universitet får triss i ackrediteringar
Ekonomihögskolan i Lund är en av fem svenska universitet som har triss i ackrediteringar. Bild Adobe Stock.

Ekonomihögskolan är nu en av drygt 100 handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade och som har uppnått triple crown. Ackrediteringarna ges av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA och AACSB.

I Sverige är det förutom Lunds universitet, Jönköping International Business School, Örebro universitet, School of Business, Economics, and Law, Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Processen fram till en AACSB-ackreditering bygger på ett omfattande utvecklingsarbete baserat på 15 internationella standarder som berör hela verksamheten, från utbildning och studiemiljö till forskning och samverkan.

Kräver engagemang

Granskningen görs av externa bedömare och rektorer från handelshögskolor runtom i världen. Bedömningen säkerställer att Ekonomihögskolan har de resurser och det engagemang som krävs för att ge studenterna en högklassig och innovativ utbildning. Processen är mycket noggrann och tar flera år.

Ekonomihögskolan har utvecklats till en internationell lärandemiljö under det senaste decenniet enligt Kristina Eneroth, f.d. prorektor vid Ekonomihögskolan och över lång tid ansvarig för arbetet med skolans ackrediteringar.

Kristina Eneroth.
Kristina Eneroth.

– Internationell ackreditering ställer krav på hög kvalitet i forskning, undervisning och samverkan. Det är Ekonomihögskolans unika mix av engagerade medarbetare, studenter och externa kontakter med företag och organisationer som förklarar hur fakulteten har kunnat ta sig hela vägen till en triple crown. Det handlar om att hitta sin egen strategiska och kreativa väg till kontinuerlig förbättring, annars fungerar det inte. Det finns ingen blåkopia direkt, säger Kristina Eneroth i en kommentar.

Internationellt gångbara

William Weidow, vice ordförande för Ekonomihögskolans studentkår, Lundaekonomerna, menar att trippelackrediteringarna är viktig på många olika plan.

– Den visar att våra utbildningar är internationellt gångbara och för oss studenter så öppnar det dörrar till studier och jobb både i Sverige och utomlands, säger William Weidow.

Extra spets för internationella samarbeten

Att trippelackrediteringen ökar möjligheten till internationellt samarbete är en viktig parameter för studenterna. Ulrika Qvist Mathiesen är chef för Ekonomihögskolans internationella avdelning och har sett vilken effekt en trippelackreditering har för möjligheten till internationella samarbeten.

Ulrika Qvist Mathiesen.
Ulrika Qvist Mathiesen.

– Ekonomihögskolan har redan sedan tidigare en internationell profil. Vi är stolta över vårt nätverk med partneruniversitet och har redan i dag en väldigt bra portfolio av partners, och vi ser möjligheten att spetsa till den ytterligare. Nu kan vi förnya, förädla och fördjupa våra samarbeten, säger Ulrika Qvist Mathiesen.

Fakta AACSB, AMBA och EQUIS

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) grundades 1916 i USA och är det äldsta ackrediteringsinstitutet för handelshögskolor. Det grundläggande syftet med AACSB är att främja engagemang, driva på innovation och utveckla ekonomiutbildningar. AACSB uppnår detta genom att definiera en uppsättning vägledande principer och standarder och erkänna högkvalitativa handelshögskolor som uppfyller dessa.

AMBA (The Association of MBAs) syftar till att upprätthålla standarder och främja innovation globalt inom avancerade managementutbildningar. AMBA ackrediterar MBA, DBA och masterprogram. Endast program som visar högsta standard inom bland annat undervisning, lärande, karriärutveckling och anställningsbarhet samt samverkan mellan studenter, alumni och arbetsgivare kan bli AMBA-ackrediterade. Ekonomihögskolan, och specifikt programmet Master’s in Management, blev ackrediterade av AMBA 2019.

EQUIS (European Quality Improvement System) är ett omfattande ackrediteringssystem för universitet och högskolor inom business och management. EQUIS drivs av EFMD, en internationell stiftelse med säte i Bryssel. En EQUIS-ackreditering garanterar en noggrann kvalitetskontroll, benchmarking av skolan gentemot internationella standarder när det gäller styrning, program, studenter, lärarkåren, forskning, internationalisering, etik, ansvar och hållbarhet samt praktiskt engagemang i världen utanför akademin. Ekonomihögskolan har varit ackrediterade av EQUIS sedan 2001.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste