Många sätt att öka kompetensen

Att skicka personal på kurs är inte alltid bästa sättet att tillgodose ett företags kompetensbehov.
Det menar Håkan Dybner på SIS som just nu arbetar med att ta fram ett ledningssystem för kompetensförsörjning.

Arbetet med att utveckla ett ledningssystem för kompetensförsörjning började i Business Region Göteborg, som är ett nätverk av organisationer i Västra Götaland. De tog fram ett embryo till en egen standard som de lät några företag testa. Därefter vände de sig till SIS, som blev intresserat av deras arbete och nu utvecklar en svensk standard.

Håkan Dybner menar att kompetensförsörjning är en viktig fråga, och just nu aktuell både i den politiska debatten och inom facken.

– Det som finns i huvudet på de anställda är det mest värdefulla en organisation har. Det spelar ingen roll vilka övriga resurser organisationen har om de anställda inte har rätt kompetens, poängterar han.

Utvecklingen går snabbt och därmed ställs allt högre krav på kompetens, och på att organisationen hänger med och anpassar sin kompetens till den nya situationen. Det är i det arbetet ledningssystemet för kompetensförsörjning är tänkt att vara en hjälp, så att organisationen genomför de riktiga åtgärderna.

– Det är vanligt att organisationer direkt skickar iväg en eller flera personer på kurs när de inser att de saknar en viss kompetens. Men det är inte alltid det bästa att göra, menar Håkan Dybner.

Rätt ordning

I standarden formuleras vilken som är den bästa ordningen i arbetet med kompetensförsörjning. Först ska företaget utifrån sin policy och verksamhetsplan fastställa vad de har för kompetensbehov. Därefter ska de kartlägga vilken kompetens de redan har bland personalen. Sedan ska de jämföra behoven med den aktuella situationen och kan då se om det finns ett kompetensgap. Till slut ska de göra en plan för hur gapet ska täckas och genomföra de beslutade aktiviteterna. Och då är det bra att inte direkt kasta sig över utbildningskatalogerna.

– Man ska se över vilka alternativ som står till buds. Rör kompetensen kärnverksamheten kan det vara lämpligt att skicka någon på kurs. Men kompetensbristen kanske är en tillfällig bubbla, något som bara behövs under en kort tid. Då kan det vara bättre att ta in en konsult än att skicka på utbildning, säger Håkan Dybner.

Andra alternativ i kompetensförsörjningen kan vara att utkontraktera vissa uppgifter, hyra in personal, gå in i partnerskap eller helt enkelt lägga ner en del av verksamheten om det krävs för mycket utbildning och investeringar för att den ska kunna fortsätta drivas. Det handlar om att göra ett strategiskt övervägande och se vad som passar bäst för företaget i det långa loppet.

Ökar total kompetens

Den viktigaste komponenten i kompetensförsörjningsprocessen är kompetensutveckling av de anställda, menar Håkan Dybner. Förutom utbildning kan alternativen vara att låta anställda byta arbetsuppgifter med varandra eller införa mentorskap,

Håkan Dybner menar att kompetensutveckling har två goda syften. Dels ökar det företagets samlade kompetens, dels finns det ett värde i sig att medarbetarna kompetensutvecklas. Deras arbetstillfredsställelse ökar och de blir mer attraktiva på arbetsplatsen och för hela arbetsmarknaden.

– Företag har ett samhällsansvar att se till att de anställda utvecklas. Det bidrar till att den totala kompetensen i samhället ökar, menar Håkan Dybner.

Han tror att standarden kan vara bra särskilt för företag i branscher där det är gott om jobb, men ont om arbetskraft. Om ett företag visar att det tar hand om sin personal kan det bli mer attraktivt för arbetssökande.

Arbetet med standarden påbörjades i höstas och före sommaren ska den skickas på remiss till en rad organisationer utanför standardens tekniska kommitté. Till hösten ska standarden vara färdig.

– Vi har formulerat standarden så att företag i framtiden ska kunna certifiera sig mot den. Vi har arbetat för att göra den kompatibel med ISO 9001, och företag som redan har det ledningssystemet kommer att känna igen sig, berättar Håkan Dybner.

Ingen kritik

Det är ovanligt att en ny standard formuleras utifrån ett svenskt initiativ. En av de nyligast tillkomna standarderna i Sverige, ledningssystemet för informationssäkerhet, är exempelvis en översättning från engelska.

När standarden prövats i Sverige kan SIS lämna förslag till ISO om att bilda en kommitté för att ta fram en global standard. Även om så sker kommer det att dröja länge innan det finns en ISO-standard för kompetensförsörjning, eftersom processen är mycket långdragen.

Håkan Dybner tror att standarden kommer att bli till stor hjälp både för företag och anställda när det gäller kompetensutveckling. Han har ännu inte hört någon kritik riktad mot standarden, och tror inte heller att det dyker upp någon.

– Den borde inte vara kontroversiell eftersom den tillgodoser både företagets och den enskildes intressen, menar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.