Kommande ISO 14 001 underlättar integrerade ledningssystem

Lättare att integrera miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem med varandra, och ett enklare certifieringsförfarande. Det blir de konkreta följderna av den nya ISO 14001-standarden, tror Sveriges man i standardiseringsarbetet Curt Henricson.

Arbetet med den nya versionen av ISO 14001 har pågått sedan den internationella ISO-organisationens världsmöte i Stockholm 2000, då man beslöt att en ny reviderad version av miljöledningsstandarden skulle arbetas fram.

Stockholmsmötets riktlinjer för revisionen innehöll två huvudsakliga punkter. Standarden ska bli mer kompatibel med ISO 9000, och texten ska bli tydligare.

– Hittills har det till exempel funnits tolkningsutrymme för vilka delar av företaget som ska omfattas av miljöledningssystemet. Med tydligare skrivningar kommer certifieringsföretagens arbete att underlättas, säger Curt Henricson, Sveriges man i den ISO-kommitté som arbetar med att ta fram den nya ISO 14001. Till vardags jobbar han som miljösamordnare för hela den världsomspännande ABB-koncernen.

Integrerade ledningssystem trenden

Trenden går mot att företag skapar ledningssystem där ISO 9001, ISO 14001 och ibland även system för hälsa och säkerhet kombineras i ett gemensamt ledningssystem för hela organisationen. Dessutom har även ISO 9001 reviderats, och den nya versionen 9000:2000 är mer kompatibel med ISO 14001. Nu pågår alltså arbetet med att anpassa miljöledningsstandarden ISO 14001 för att ytterligare underlätta integrerade ledningssystem.

– Det handlar om att få samma definitioner, samma språk och begrepp och samma uppbyggnad i de båda standarderna, förklarar Curt Henricson.

Hittills har bland annat definitionen av vad en organisation är för något skiljt sig mellan standarderna, vilket nu ska rådas bot på.

Krav på inga nya krav

Omfattningen av standarden kommer att bli densamma som tidigare. Det var en av förutsättningarna för revisionen och ett krav från utvecklingsländer i ISO-organisationen som precis har börjat arbeta efter den nu gällande versionen av ISO 14001.

– Det kan kännas frustrerande för oss svenskar och andra länder som till exempel Tyskland och England som kommit långt i miljöarbetet och kanske gärna skulle sett utökade krav i standarden. Men i ett internationellt perspektiv får man acceptera utvecklingsländernas krav, säger Curt Henricson.

En specifikation av hur hårda krav ett 14001-certifierat företag ska behöva ställa på sina underleverantörer är en sak som står på hans önskelista över nya krav. En annan är en tydligare skrivning med en mera detaljerad beskrivning av livscykelanalysen, med angivelser av hur långt bakåt i tiden och hur långt framåt man ska titta vid utförandet.

Revisionen en lång process

Den tekniska kommité som han sitter i, TC 207 i ISO-organisationen, har utarbetat ett första utkast till den nya standarden. Utkastet är nu ute på remissrunda hos de 35 länder som sagt att man vill vara med i arbetet med revisionen av standarden.

De inkomna synpunkterna och kommentarerna ska sedan bakas in i standarden under ISO-organisationens plenariemöte i Johannesburg i juni. Sedan följer en ny remissrunda, och om den går utan substantiella anmärkningar från remissinstanserna kan man fastslå ett slutligt utkast till standarden. Förutsatt att allt går smidigt kan den nya versionen av standarden finnas ute 2004. En lång byråkratisk process för att förankra innehållet ligger bakom revideringen.

– Fyra år kan tyckas vara en lång tid för att revidera ett så här begränsat dokument. Huvuddelen av tiden går åt till den nödvändiga process som krävs för att alla inblandade länder ska får möjlighet att lämna kommentarer till de föreslagna skrivningarna, förklarar Curt Henricson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.