Mätbarhet viktigt för börs-vd

Kommunikation, finansiell information och att få fram mätbara resultat – det är vad en vd på ett börsföretag måste prioritera. Ett företags börsintroduktion skapar en ny situation som ökar trycket på mätbara resultat, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Anna Larsson har i sin avhandling studerat vilka frågor som upptar tiden för en vd i ett företag som introduceras på börsen. Hon fann att en börsintroduktion på ett avgörande sätt förändrar vd-rollen som strateg, framför allt för att börsintroduktionen gör att de måste ta hänsyn till en helt ny kategori av externa aktörer, nämligen analytiker.

Det här betyder i sin tur att vd själv måste vara ständigt uppdaterad, vilket leder till en ökad betoning på mätbara resultat i företaget. Kraven ökar på att konstruera mätbara produktionsenheter och att driva mätbarhet. Anna Larsson visar också vilken betydelse en börs-vd fäster vid tillväxt. Sammantaget påverkar detta handlingsfriheten och vd:n i ett börsföretag därför mer bunden i sina beslut och handlingsstrategier.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.