Mer tid är sällan lösningen

Förbättringsarbete Processer som tar för lång tid är en fiende som är mer skadlig än någonsin, priset för långsamhet och tröghet är högt. Men att jobba snabbare är inte lösningen – det är ledtiderna vi måste jobba med.

Mer tid är sällan lösningen

I kampen för att skapa väl fungerande processer och verksamheter finns det en rad fiender som står i vägen. En del fiender är unika för situationen. Andra är universella – de utgör ett återkommande hinder oavsett vilken situation och verksamhet vi pratar om.

Den kanske största fienden är tid eller om man så vill ledtid.

Vad är värdet av en snabbare produktutveckling? Vad är värdet av en snabbare introduktion av nya medarbetare? Vad är värdet av snabbare ledningsprocesser? Stort, stort och stort! Korta ledtider kan också vara ett sätt att krossa konkurrensen.

Nej, det är ingen ny tanke att reducerade tider är bra för en verksamhet. Men för lång tid är en fiende som är mer skadlig än någonsin, priset för långsamhet och tröghet är högt. Mer tid betyder också mer kostnad, mer tid att göra fel, risk att förutsättningarna ändras långt innan man är klar. Pratar vi inte om ost eller whiskey så är lång ledtid en fiende. Men med rätt förhållningssätt kan fienden tid bli din bästa vän.

Spontant kanske ämnet kan provocera. Vi mår ju ofta dåligt av att vi saknar tid, vi jobbar ofta redan för hårt. Hur kan det bli bättre av att jobba ännu snabbare och ännu hårdare? Svaret är att det blir det inte. Att ändra sig från att gå till att springa är ingen förbättring, det är en resursökning. Att gå från att svettas lite till att svettas mycket är inte smart. Hårt arbete är i grunden mycket dummare än vi vill erkänna. Lathet är en kusin till smarthet.

Tanken att mer tid skulle gynna utförandet av en uppgift eller måluppfyllelsen är ofta tokig på olika sätt. När någon ber om mer tid än vad som tidigare behövts för att utföra en uppgift, som nu kanske ändrat karaktär, så ska man bli misstänksam. Ofta ber man om mer tid för att man slentrianmässigt vill fortsätta göra det man alltid gjort plus lite av det nya som man borde göra. Mer tid är inte lika med utveckling och förbättring.

Mer tid bör vara den sista utvägen när alla andra alternativ uttömts.

Om man istället inriktar sig på att använda väsentligt mindre tid så måste man söka en bättre metod eller arbetssätt än tidigare, en smartare metod än tidigare. Man bör därför undvika att ha som mål att reducera ledtider med 10-20 procent. Det riskerar sluta med spring, svett och dumhet. Man hittar ett sätt att jobba hårdare men inte bättre och annorlunda. Att börja mäta och driva ut ledtid i en verksamhet utan att ha något angreppssätt för hur och hur mycket ledtiden ska reduceras skapar vanligen också mest dumhet och dålig arbetsmiljö.

Medvetet drivna ledtidsreduktioner på 50 procent eller mer är de som gör riktig nytta. För att nå sådana mål måste man hitta bättre och smartare metoder, vanor och traditioner måste utmanas och förkastas. En metod eller arbetssätt som ger väsentligt kortare ledtid är ofta ett arbetssätt som är avsevärt bättre. Så mycket bättre att kvalitet, kundnöjdhet och felfrihet också blir mycket bättre. Man får multipla fördelar.

Ledtid är en universell fiende. Att reducera ledtiden i processer är ett bra mål, även då inget bett oss att göra det eller någon analys visat att det behövs.

 Anders Ljungberg, vd på Trivector Logiq

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.