Minska stressen på jobbet

Hälsoföretaget Previa har tillfrågat 70 000 personer om deras allmänna hälsotillstånd. Det visade sig att 57 procent är stressade på jobbet, och tre av tio upplever hög stress på arbetet. Då är det viktigt att ha en stöttande chef.

Att ha mycket att göra en kort period är inte skadligt men långvarig stress kan leda till hälsoproblem och sömnsvårigheter och minska prestationsförmågan. Den som är stressad blir också mer känslig för infektioner och kan ha ett växlande humör. För en chef är det viktigt att upptäcka signalerna på stress från sina medarbetare.

– En bra chef både ser, förstår och agerar vid tidiga signaler om ohälsa. Det blir allt vanligare att chefen hjälper sina medarbetare att minska stressen genom att se över och prioritera bland arbetsuppgifterna, säger Per Larsson, beteendevetenskapligt ledningsansvarig på Previa i ett pressmeddelande.

Han tipsar om vad arbetsgivaren kan göra för att minska stressnivån på arbetet.

– En generell rekommendation är att ta en ordentlig lunchrast, lära sig hur man varvar ner och ha en sammanhängande och kravlöst avkopplande semester en gång om året.

Så kan arbetsgivaren minska stress på arbetsplatsen

1. Utbilda cheferna så att de kan hantera sin egen och medarbetarnas stress konstruktivt. Mejla eller ring inte dina medarbetare utanför arbetstid och låt lunchen vara en lunchpaus.

2. Prioritera bättre. Berg av papper och krav på skrivbordet är stressande. Hjälp dina medarbetare prioritera i arbetsbördan och sålla ut vad som är viktigast att det blir klart.

3. Var tydlig med att det är okej att säga ifrån om stressen blir för stor. Förmedla att medarbetarna kan ta kontroll över sin egen situation.

4. Skapa delaktighet så att medarbetarna får större inflytande över sina arbetsuppgifter och känner att arbetet är meningsfullt. Följ upp hur det gått och ge återkoppling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.