Nordiskt ledarskap är unikt

För nordiska ledare är delaktighet väldigt viktigt. Alla ska säga sitt och ett förslag måste förankras ordentligt innan det kan implementeras. Hierarkierna är också väldigt platta jämfört med i många andra länder.

– Nordiskt ledarskap är ett mycket ambitiöst sätt att leda, kommenterar Henrik Holt Larsen från Copenhagen Business School, som skrivit en forskningsrapport om hur vi leder våra organisationer i Norden.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.