Ny professor vill lyfta värdet av kommunikation

Vad betyder kommunikationen för medarbetarnas hälsa, engagemang och förändringsförmåga? Hur mycket är bra kommunikation värt i pengar? Det är frågeställningar som ligger Carin Johansson varmt om hjärtat.

Ny professor vill lyfta värdet av kommunikation

Catrin Johansson, som är en av Sveriges och Nordens ledande forskare inom området kommunikation i organisationer, har i dagarna utsetts till professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Just nu är hon i färd med att avrapportera ett stort projekt om kommunikativt ledarskap.

– Vi har kommit fram till en hel del intressanta resultat, som bland annat handlar om det kommunikativa ledarskapets koppling till medarbetarhälsa, engagemang och förändringsförmåga. Nästa steg är att undersöka hur ledarutveckling inom kommunikativt ledarskap bör utformas, så nu sitter jag och skriver nya ansökningar, säger hon.

Ett annat nyligen avslutat projekt, ”Kommunikationens värde i offentlig sektor” visar att det är svårt att mäta kommunikationens värde i pengar och att det behöver utvecklas bättre metoder för att kunna mäta kommunikativa insatser. Att mäta värdet är särskilt relevant eftersom kommunikatörer i dag ofta arbetar på strategisk nivå, som en del av en ledningsgrupp, menar Catrin Johansson.

– Jag har fått väldigt mycket feedback på rapporten. Det är många som har hört av sig och velat ta del av den, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.