Ny rapport om friskolorna

Skola Svenskt näringsliv har utvärderat friskolesystemet. Rapporten föreslår reformer av bland annat ersättningssystemet och betygssättningen.

Ny rapport om friskolorna
Skolor bör inte kunna konkurrera med glädjebetyg, menar ny rapport. Foto: Adobe Stock

En av rapportförfattarna är Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv. Han kommenterar i ett pressmeddelande om rapporten att det finns delar i friskolesystemet som inte fungerar tillräckligt bra.

Glädjebetyg och bristande transparens runt skolpengen är två problem som rapporten lyfter. Rapporten efterlyser en ”värdesäkring” av betygen som fungerar normerande och förhindrar orättvis betygsättning. Central rättning och större tyngd åt nationella prov är exempel som anges.

När det gäller kostnaderna som ligger till grund för uträkningen av skolpengen efterlyser rapporten större transparens. Det behövs en tydligare redovisning av underlaget för beräkningarna. Rapportens författare menar också att otydliga regler runt ersättningssystemet riskerar att gynna kommunala skolor, till exempel när det gäller kostnader för administration och lokaler.

Fakta

Några reformförslag ur rapporten

  • Ett rättvist ersättningssystem behövs och det kräver en bred utredning. Ska vi ha en nationell skolpeng och ska det i så fall vara statligt eller kommunalt finansierat? Eller ska nuvarande system ändras?
  • Värdesäkra betygen. Rätta nationella prov externt och sätt en norm för hur stor betygsavvikelsen får vara på skolnivå.
  • Informerade skolval. Bättre redovisning av olika skolors resultat och kvalitet. Begränsa kötiden och förbättra insynen i köhanteringen.
  • Ge kommuner möjlighet att upphandla inom skolområdet. Det skulle kunna handla om enskilda ämnen, om skolor som har misslyckats eller skolor i utanförskapsområden där det kan finnas problem som kräver speciella arbetssätt.
  • Nej till vinstutdelningsförbud som offentligt styrmedel. Pröva i stället vid starten av en skola om verksamhetens ekonomi är sund. Vid otillräcklig kvalitet bör de verktyg som redan finns användas, exempelvis viten och stängning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.