Ny undersökning: Svenskar föredrar fyradagarsvecka framför sextimmarsdag

Arbetsmiljö Långhelg lockar – men nästan hälften tar hellre högre lön, visar en ny omnibusundersökning.

Ny undersökning: Svenskar föredrar fyradagarsvecka framför sextimmarsdag

En ny undersökning från SD Worx avslöjar hur svenskar ser på arbete. Bland de 1 002 deltagarna föredrar 52 procent mer fritid, medan 45 procent väljer högre lön. Det finns könsskillnader: 52 procent av männen vill ha högre lön, jämfört med 38 procent av kvinnorna. Omvänt föredrar 58 procent av kvinnorna mer fritid, medan 45 procent av männen gör det. Regionalt är skillnaderna stora; i Övre Norrland föredrar 67 procent mer fritid, jämfört med 32 procent som vill ha högre lön.

Vad gäller fördelning av extra fritid, föredrar 62 procent en fyradagarsvecka, 22 procent en femdagarsvecka med kortare arbetsdagar, och 13 procent två extra semesterveckor. Kvinnor tenderar att föredra kortare arbetsdagar mer än män.

– En förklaring till att många föredrar mer fritid framför högre lön är att många känner av stor tidsbrist i vardagen, säger Patrik Vesterberg, commercial director för SD Worx, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att 52 procent upplever tidsbrist i hög grad. 36 procent anser sig inte ha råd att minska inkomsten för mer fritid, medan 11 procent överväger det och 26 procent kan men vill inte. Av deltagarna arbetar 51 procent heltid, med fler män än kvinnor i denna grupp.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.