Hemarbete gav friskare medarbetare

Arbetsmiljö De som har arbetade hemma under pandemin har blivit friskare. Samtidigt har antalet sjukdagar ökat för dem hsom behöver vara fysiskt närvarande på en arbetsplats. Dessutom tycks jämställdheten ha stannat av när pandemin slog till. Det visar Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2020.

Hemarbete gav friskare medarbetare
Hemarbetarna var friskast år 2020 bland Nyckeltalsinstitutets anslutna arbetsgivare. Foto: Adobe Stock.

Nyckeltalsinstitutet utser varje år årets bästa arbetsgivare i tre kategorier bland sina runt 300 anslutna företag och organisationer. I år utsågs Ellevio AB till den mest attraktiva arbetsgivaren, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg till den mest jämställda och Peab AB till den mest hälsosamma arbetsgivaren.

Men det är uppenbart att pandemin har komplicerat jämförelserna för 2020. De branscher som enligt årsrapporten hade friskast medarbetare var IT/Telekom, statliga myndigheter och vatten/avfall. Kommuner och regioner med många anställda inom exempelvis vård och omsorg, som måste vara fysiskt närvarande på en arbetsplats, utmärkte sig åt andra hållet.

FAKTA

Jämförelser av 300 anslutna företag

Nyckeltalsinstitutet AB:s kartläggning baseras på statistik från 2020 från en databas med information om fler än 600 000 medarbetares arbetsvillkor, från drygt 300 företag och organisationer. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor beträffande lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Sämre år för kvinnor

För första gången sedan Nyckeltalsinstitutet började sammanställa rapporten ser man ingen ökad jämställdhet totalt sett, vilket också tros vara en pandemieffekt.

  1. De ser flera tecken på att utvecklingen stannat av:
    Den ständigt ökade takten av kvinnor på chefsposter har tagit en paus under 2020.
  2. Skillnaderna i medianlön melan män och kvinnor stannade upp under 2020.
  3. Skillnaderna i uttag av föräldradagar har succesivt minskat under 2000-taletr men under 2020 ökade skillnaderna igen.

Nyckeltalsinstitutets topplistor för 2020:

De mest attraktiva arbetsgivarna

1. Ellevio AB

2. Akademiska Hus AB

3. Humlegården fastigheter AB

De mest jämställda arbetsgivarna

1. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

2. SBAB Bank AB

3. Sveriges Radio AB

De mest hälsosamma arbetsgivarna

1. Peab AB

2. E-hälsomyndigheten

3. Bankgirot

 

Läs mer 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.