Offentlig sektor allt mer populär

Medarbetarskap Den offentliga sektorn blir allt mer populär som arbetsgivare. Förra året ökade antalet anställda i kommuner, landsting och regioner med runt 16 000 personer, visar en färsk sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Offentlig sektor allt mer populär

– Det är glädjande att se att fler väljer att arbeta inom våra verksamheter. Vi ser att antalet barn, unga och äldre ökar under de kommande tio åren och vi måste bli fler om vi ska kunna erbjuda en lika god välfärd, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Av sammanställningen framgår också att antalet heltidsarbetande fortsätter att öka. Under 2017 ökade antalet heltidsarbetande med 20 000 personer i kommuner, landsting och regioner jämfört med föregående år, varav majoriteten är kvinnor. I landstingen var 88 procent av medarbetarna heltidsanställda 2017 och i kommunerna 78 procent.

– Att fler kvinnor väljer att arbeta heltid är något som vi ser mycket positivt på och visar att vårt arbete med att öka heltidsarbetet har gett resultat. En stor majoritet av dem som arbetar inom våra välfärdsyrken är kvinnor och det är en grupp som arbetar deltid i en högre utsträckning än männen. Vi vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till heltidsarbete och vi tror att det i förlängningen bidrar till ett mer jämställt samhälle, säger Lena Micko.

Trots bristen på lärare, socionomer och sjuksköterskor har kommuner, landsting och regioner även lyckats med rekryteringen inom dessa yrken. Flera av grupperna har ökat i antal både 2016 och 2017.

– Vi ser till exempel att antalet sjuksköterskor i landstingen är ungefär oförändrat, medan antalet undersköterskor ökar. Det beror troligen på att många arbetsgivare har börjat se över arbetsorganisationen och identifierat arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper. På så sätt blir man bättre på att använda medarbetarnas spetskompetens, menar Lena Micko.

I kommunerna ökade antalet anställda mest inom områdena skola och förskola (5 500 personer) följt av administration (3 600) samt teknik (2 000). I landsting och regioner skedde den största ökningen inom vård och omsorg (3 300 personer) och administration (1 600 personer).

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.