Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner

Arbetsmarknaden En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att myndigheten tecknat lokala överenskommelser med 261 av 290 kommuner sedan myndigheten fick i uppdrag att styra upp samverkan om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner
Arbetsförmedlingen har tecknat lokala överenskommelser med 261 av 290 kommuner.

Ett stort antal av Arbetsförmedlingens kontor har lagts ned de senaste åren. Nedläggningarna har kritiserats av kommunerna, men nu verkar parterna ha nått en vändpunkt. 261 av landets 290 kommuner har nämligen tecknat lokala överenskommelser med myndigheten sedan den fick regeringsuppdraget att ansvara för samverkan med kommuner om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det visar en rapport från arbetsförmedlingen.

Roy Melchert.

− Det är positivt att så många överenskommelser har slutits mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Nu är det dags för nästa steg, att se till att samverkan kring enskilda individer fungerar bra i praktiken, säger Roy Melchert, chef på SKR:s arbetsmarknadssektion, i ett pressmeddelande.

Kommunerna: ”Dock bristfällig operativ samverkan”

Förra året utvecklade SKR, Delegationen för unga och nyanlända och Arbetsförmedlingen en stödstruktur och mall för överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Baserat på intervjuer med anställda från Arbetsförmedlingen verkar strukturen och mallen ha gjort skillnad. Bland annat har den nya mallen underlättat för att ta fram och stärka rutiner och arbetsformer för samverkan mellan myndigheten och kommuner.

Rapporten visar också att kommunerna tycker sig märka av ett ökat intresse för samverkan från Arbetsförmedlingen. Även att samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen bidragit till samsyn kring vilka individer som behöver stöd av båda parter. Kommunerna tycker dock att Arbetsförmedlingens tillgänglighet är bristfällig, speciellt vad gäller frågor om enskilda ärenden, kontaktvägar till lokala arbetsförmedlare eller andra delar inom operativ samverkan.

Saknas verktyg för långtidsarbetslösa

Enligt SKR behövs åtgärder för att arbetsmarknadspolitiken ska nå de individer som långt ifrån arbetsmarknaden. I Arbetsförmedlingens senaste rapport om långtidsarbetslösa skriver myndigheten själv att Arbetsförmedlingens verktygslåda inte är tillräcklig för denna målgrupp.

− Regeringen behöver ta ett rejält kliv framåt för en fungerande arbetsmarknadspolitik, framför allt för de som står långt ifrån arbete. I flera år har vi efterlyst att kommunerna behöver få en formellt erkänd och finansierad roll. Låt Arbetsförmedlingen få ett uppdrag att teckna finansiella överenskommelser med kommunerna för att stötta individer med mer omfattande behov, avslutar Roy Melchert.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.