Öppenhet framtidens melodi

Förbättringsarbete Öppenhet för förändringar, strategiska samarbeten och innovationsförmåga. Det är ett måste för offentliga företrädare när de ska möta framtiden, enligt en rapport från Pwc.

Politiker och offentliga företrädare måste ändra sitt beteende för att möta framtidens utmaningar, enligt rapporten Future of government från Pwc som tar avstamp i de senaste sex årens utveckling inom statlig och kommunal verksamhet. Enligt rapporten bör framtidens offentliga företrädare fokusera på tre huvudmål; medborgarcentrering, balans mellan internt och externt samt hållbara resultat.

– Som vi ser det behöver framtidens offentliga sektor agera annorlunda – mer som en levande organism som anpassar sig till förändringar, skapar prototyper och utvecklas för att bemöta samhällets behov när de uppstår. De behöver byta fokus för sina organisationer och anpassa dem till en ständigt förändrad omvärld för att kunna möta framtidens utmaningar, säger Jan Sturesson, globalt ansvarig för Government & Public Services inom Pwc.

Tre viktiga mål

Tre mål bör finnas på plats i organisationernas strategier, enligt rapportens författare:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.