Överbryggar klyftan mellan teori och praktik

Klyftan mellan forskning och praktisk användning av nya rön är stor. Den här boken Att förändra socialt arbete – forskare och praktiker om implementering, vill visa hur man överbrygga denna klyfta. Boken handlar om implementering, det vill säga hur man gör när man vill införa nya metoder eller ny kunskap i en ordinarie verksamhet. Boken beskriver hur en idealisk implementering går till och i vilken ordning stegen bör tas. En rad exempel på genomförda implementeringar av nya metoder från svensk socialtjänst, skola och omsorg belyser resonemanget. Boken sammanfattar också forskning inom området.

Bokens kapitel har skrivits av femton författare, alla med praktisk eller vetenskaplig erfarenhet av implementeringsarbete inom socialtjänst, skola och omsorg. Redaktörer har varit Maria Roselius och Knut Sundell. Gothia Förlag ger ut boken.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.