Råd för projektarbeten i bokform

Projektsamarbete är en nyskriven svensk handbok utgiven under maj månad av författaren Kerstin Myrgård. Centralt är projektarbetets grunder och i boken ges konkreta förslag på hur man på ett effektivt och lyckosamt sätt ska ro hem arbeten som drivs i projektform. Några kärnområden är ledarskap, administration och organisation. Boken vänder sig till alla som arbetar i projektform och ges ut av Uppsala Publishing House.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.