Tips för att lyckas med projektet

Projektarbete är en av de mest effektiva arbetsformer som finns – när det fungerar. För det är mycket som kan gå snett. Dålig planering, otydlig ledning och oklara direktiv, och inte minst dåligt fungerande kommunikation, kan få de mest storstilade projekt att haverera. I boken Projektsamarbete – metodbok för effektiva projekt ger författaren Kerstin Myrgård konkreta råd om planering, grupparbete, möten, rapporter med mera. Allt för att göra det lättare att lyckas för alla som deltar i eller leder ett projekt. Boken ges ut av Uppsala Pubilshing House i slutet av maj.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.