Rektorn slopade nedskärningarna – kämpar för säkrad kvalitet

Skola 7,7 miljoner kronor. Så mycket pengar ville Ragundas kommunstyre spara in på skolan i år. Men grundskolerektor Malin Rimmö vägrade. Nu kallas hon ”rebellrektorn” i riksmedier, men hon anser inte att hennes beslut är kontroversiellt.
– Jag har juridiken på min sida, säger hon.

Rektorn slopade nedskärningarna – kämpar för säkrad kvalitet
T.v. Malin Rimmö, foto: privat T.h. foto: Stockadobe.

Malin Rimmö, rektor på Hansåkerskolan i Stugun, kände att det inte gick att skära ner mer i hennes verksamhet. Skolan hade nått vägs ände i effektiviseringsarbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har väldigt många styrdokument att förhålla oss till för att säkerställa kvaliteten, och det gick helt enkelt inte ihop med vår ekonomi. Vi har suttit i dialoger och diskuterat det här med huvudman men inte kommit framåt, säger hon.

Skolans budget var låg från start på grund av bland annat inflation, menar Malin Rimmö. De senaste åren har hennes enhet dessutom fått in fler elever med särskilda behov. Men istället för att ta emot extra resurser för detta har sparkraven istället ökat.

– När jag fick sitta med budgetfilen och plocka bort rad efter rad av personal som jag vet jobbar direkt riktat mot elevernas behov, då insåg jag vad det skulle innebära för skolans kvalitet. Att den skulle försämras väldigt, väldigt mycket. Det är inte så att jag har suttit och anställt ny personal. Jag har bara låtit bli att ta bort det stöd vi redan har, säger hon.

Malin Rimmö har fått en erinran från kommunens personalchef för att hon medvetet går över budget och därför inte följer kommunens policys om gott chefskap. I övrigt har kritiken uteblivit.

– Tvärtom har det blivit en hel del positiv respons. Det handlar nog om att det här inte ett är lokalt problem just i Ragunda. I 98 procent av Sveriges kommuner sker samma sak, det vill säga att man skär ner insatser i det kompensatoriska uppdraget, säger hon.

Malin Rimmö vet att hennes agerande inte är olagligt. Skolans uppdrag är lagstadgat. Om det inte kan skötas på grund av en illa tilltagen budget är det huvudmännen som bryter mot lagen, inte utförarna – något som hon tror ofta glöms bort.

– Så nu hoppas jag att fler huvudmän ser över sina budgeterar. Man måste enligt skollagen fördela resurser på ett särskilt sätt enligt elevernas behov och förutsättningar. Man får alltså inte göra neddragningar i skolan om man inte har undersökt om det finns andra verksamheter – som inte har lagstadgade uppdrag – som man kan skära ner på först.

Inom kvalitetsvärlden pratar man ofta om att betydelsen av pengar och andra resurser överdrivs. Vad anser du om det?

– Självklart löser inte pengar allt. I vissa fall är det såklart arbetssätt och rätt mentalitet. Men när det kommer till frågor som personaltäthet eller att ta in specialpedagoger handlar det väldigt mycket om pengar. Om vi ska ha bra undervisning i klassrummen så måste lärarna få rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.