Så påverkas medarbetarna av ständigt förändringsarbete

Hur påverkas människor av att verka i branscher som befinner sig i ständiga förändringsprocesser?
Det har Charlotte Arghavan Shahlaei tittat på i sin alldeles färska doktorsavhandling.

Så påverkas medarbetarna av ständigt förändringsarbete
Att befinna sig i ständigt förändringsarbete är en utmaning, visar en ny avhandling.

Att trumma in mantrat att man aldrig ska stå still, utan hela tiden anpassa sig till en föränderlig värld är så självklart att det kanske inte behövs längre. Men vad händer med människorna som verkar i ständiga förändringsprocesser? Charlotte Arghavan Shahlaei vid Högskolan Väst har tittat på just det här i sin doktorsavhandling i informatik.

Charlotte har fokuserat på två olika branscher som båda präglas av stora digitala omställningar, mediavärlden och fordonsindustrin, och där personalen tvingats förändra såväl arbetssätt som kompetenser och där nya krav gått hand i hand med utvecklingen.

Växande frustration

– Jag upptäckte att detta var outforskade och viktiga frågor. Andra forskare har fokuserat mer på digitaliseringens möjligheter att skapa nya affärsmodeller och effektivitet. Inom yrken där digitaliseringen tagit fart såg jag också tydliga tecken på växande frustration över att försöka hänga med i de snabbt förändrade arbetsförhållandena, säger Charlotte i ett pressmeddelande.

Inom fordonsindustrin blir man till exempel aldrig klar med en bilmodell längre, eftersom så mycket av utvecklingsarbetet numera handlar om mjukvara och bilarna kan uppdateras med väldigt korta intervall. Det ställer krav på att med kort varsel kunna ställa om till nya arbetsgrupper och att tillägna sig nya arbetssätt.

– Det är stor kontrast mellan att hantera dessa ständigt förändrade arbetsprocesser och hur vi människor är vana att lära oss. När omfattningen och nivån på innovations- och utvecklingsarbetet ökar, finns det inte längre någon ”bästa praxis” eller etablerade lösningar att gå på, fortsätter Charlotte.

Kraven ökar

När teamen hela tiden förändras ökar dessutom kraven på kommunikation medarbetare emellan och mellan medarbetare och företagsledning.

Bakom doktorsavhandlingen döljer sig flera års fältstudier, mängder med intervjuer med chefer och medarbetare på bland annat Nevs i Trollhättan. Även om hon säger själv att hon inte presenterar några färdiga lösningar så har hon tips för både chefer och medarbetare:

  1. Skapa strategier som stödjer arbetsprestationer och ger medarbetarna möjligheter till lärande. Avsätt tid för reflektion, diskussion och idéutbyte. Den tiden avsätts inte i dag. Att möta förändringar innebär stora utmaningar.
  2. Tänk om vid rekrytering. Leta efter medarbetare som har en positiv attityd till förändringar.
  3. Kompetensutveckla. Ha färdiga planer för hur ni ska kunna kompetensutveckla snabbt och kontinuerligt.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.