Lärarnas arbetsmiljö ska förbättras

Stockholms stad ska kartlägga och förbättra lärarnas arbetsmiljö. Det står klart efter ett föreläggande från Arbetmiljöverket om att bland annat se över vilka arbetsuppgifter som ska ingå i lärarnas reglerade arbetstid.

Lärarnas arbetsmiljö ska förbättras

– Vi ser att lärare fått nya arbetsuppgifter, bland annat genom att staten ökat kraven på dokumentation. En översyn av dessa arbetsuppgifter, i samarbete med skyddsombuden från de lärarfackliga organisationerna, har påbörjats och kommer att intensifieras, säger Astrid Norderfeldt, personalchef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

I en handlingsplan till Stockholms stad har Lärarförbundet föreslagit åtgärder för att minska lärarnas höga arbetsbelastning. För tillfället jobbar utbildningsförvaltningen med att genomlysa lärarnas arbetssituation med utgångspunkt i deras kärnuppdrag, att undervisa. Syftet är att se vilka uppgifter som kan förändras eller tas bort för att minska arbetsbördan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.