Samarbete främjar inte innovationer

Förbättringsarbete Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Innovationspolitiken bör därför läggas om, hävdar Charlie Karlsson, professor vid Blekinge tekniska högskola.

Två forskare vid Blekinge tekniska högskola, BTH, har analyserat företags innovationsstrategier och bara funnit få, och i de flesta fall, svaga samband mellan samarbete och innovationer. Drivkraften ligger framför allt i företagens egen forskning, att de är aktiva importörer av insatsfaktorer och maskiner med högt teknik- och kunskapsinnehåll samt att de exporterar en stor andel av sin produktion.

– Beträffande samarbete med universitet och högskolor finner vi inget samband med innovation och för samarbete med forskningsinstitut finner vi två samband och de är båda negativa. Samarbete främjar uppenbarligen inte innovationer, säger Charlie Karlsson, professor i industriell ekonomi vid BTH, i ett pressmeddelande.

Stick i stäv med tidigare forskning

Resultaten går stick i stäv med den internationella vetenskapliga innovationslitteraturen. Där betonas starkt vikten av samarbete, inte minst med leverantörer och kunder. En orsak till de motstridiga resultaten kan vara att man i den internationella litteraturen i hög grad bygger sina slutsatser på fallstudier medan den här studien bygger på data från mer än 9 000 svenska företag.

Mycket av innovationspolitiken är inriktad på att främja samarbete. De nya resultaten tyder på att innovationspolitiken bör läggas om, både på nationell och EU-nivå, menar Charlie Karlsson.

– Det offentliga bör inte söka främja innovationer genom stöd till olika mer eller mindre fantasifulla samarbetsprojekt. Våra resultat visar att innovationspolitiken bör fokusera på att främja att företagen bedriver intern forskning, att företagen är uthålliga i sin forskning, att det utbildas tillräcklig med rätt sorts av arbetskraft på universitet och högskolor samt att företagen är aktiva importörer och exportörer. Detta är faktorer som i synnerhet understödjer innovationsstrategier som innefattar produktinnovation, säger Charlie Karlsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.