Sextrakasserier bakom både lönegap och könssegregation

Sextrakasserier drabbar inte bara den person som utsätts, utan får långt större effekter på hela arbetsplatsen. Lönegapet ökar och liksom könssegregationen, enligt en ny studie.

Sextrakasserier bakom både lönegap och könssegregation
Sexuella trakasserier påverkar hela arbetsmarknaden, enligt en ny studie. Foto: Adobe Stock

Sextrakasserier kan låta som något isolerat, något som händer enstaka personer. Men de drabbar faktiskt hela arbetsmarknaden i form av ökad ojämställdhet. Det visar en studie som publicerats i The Quarterly Journal of Economics, som i sin tur ges ut av Oxford University Press.

Både kvinnor och män drabbas av sexuella trakasserier. Men kvinnor i betydligt större utsträckning. Det menar Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och en av författarna till artikeln.

– Kvinnor löper ungefär tre gånger så stor risk som män för att utsättas för sexuella trakasserier, men på de mest mansdominerade arbetsplatserna är kvinnors risk nästan sex gånger större än mäns. Samtidigt är männens risk nästan dubbelt så hög som kvinnors på de mest kvinnodominerade arbetsplatserna på den svenska arbetsmarknaden, säger hon i ett pressmeddelande.

Utsatta byter jobb

Är det då segregationen på arbetsplatserna som leder till trakasserier? Nej, menar forskarna. Det är tvärtom trakasserier som leder till ökad könssegregering.

Forskarna använde ett enkätexperiment för att testa om ett fall av sexuella trakasserier påverkar potentiella arbetstagare. Informationen skulle visa sig ha en stark påverkan – särksilt om offret var av samma kön som den arbetssökande själv.

Den som själv utsatts har dessutom en benägenhet att söka sig från arbetsplatsen. Detta märktes extra starkt bland kvinnor. Det blir alltså svårt att både behålla och rekrytera personal.

Högre löner för män

Lönegapet då? Jo, lönerna på mansdominerade arbetsplatser (alltså med mer än 80 procent män) är i snitt nio procent högre än på kvinnodominerade arbetsplatser.

– Genom att avskräcka kvinnor från att jobba på de högavlönade mansdominerade arbetsplatserna, och män från att jobba på de lågavlönade kvinnodominerade arbetsplatserna, bidrar sexuella trakasserier till att upprätthålla löneskillnaderna mellan könen, fortsätter Johanna Rickne.

Studien baseras på svenska registerdata, enkätdata och enkätexperiment bland svenska arbetstagare.

Läs hela artikeln här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.