SJ får bottenbetyg i kundnöjdhet

Tågresenärerna är rejält missnöjda. Det framgår av Svenskt kvalitetsindex senaste mätning av transportbranschen.

SJ får bottenbetyg i kundnöjdhet
Kasper Dudzik

Kärnan i mätningen är måttet på kundnöjdhet, ett index som går från 0 till 100. En av de mest anmärkningsvärda delarna i årets resultat är tågbranschen. Kunderna är långt ifrån nöjda, och från ett index på 63,1 i fjol är nöjdheten för i år endast 56,6. På Svenskt Kvalitetsindex, SKI, konstaterar man att en siffra under 60 är ganska ovanligt i någon av deras branschspecifika mätningar.

Riktigt missnöjda är resenärerna med SJ, som får ett nöjdhetsbetyg 55,6. SJs stora utmaning verkar vara att få missnöjda kunder att klaga. Även om bolaget får högst betyg i klagomålshanteringen har de också fler missnöjda kunder som låter bli att klaga än något annat transportföretag.

Taxikunder nöjdare

Bussbolagens resultat har också, från att ha ökat stadigt, minskat rätt så drastiskt. Högst betyg i en transportbransch som totalt sett når sitt lägsta betyg på länge får Malmö Aviation och Sverigeflyg. Den enda branschen där kundnöjdheten ökar är taxibranschen.

I mätningen ingår också andra mått som företagets image, kundernas förväntningar och lojalitet. Gemensamt för samtliga branscher är att inget transportföretag lever upp till kundernas förväntningar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.