Skolanmälningar ökar

Sedan Skolinspektionen startade 2008 har anmälningarna blivit fler för varje år. Men trenden beror enligt Skolinspektionen inte på att skolan försämrats, utan på grund av att medvetenheten om att det går att anmäla missförhållanden har ökat i samhället.

Under 2012 gjordes 2968 anmälningar om missförhållanden i skolan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2011. Men enligt Skolinspektionen är det inte troligt att ökningen av anmälningar beror på att fler upplever missförhållanden i skolan, utan att fler är medvetna om att det går att anmäla. Bland annat har Skolinspektionen gjort det lättare att anmäla via sin hemsida.

Kränkningar toppar

De vanligaste anmälningarna handlar om att skolan inte anses ha gjort tillräckligt när en elev blivit kränkt. Näst vanligast att skolan inte anses ha gett tillräckligt med stöd. Andra vanliga anmälningar handlar om elevens rätt till utbildningsplats, organisation och styrning och samarbete mellan skola och hem. Ofta är det elevens föräldrar som anmäler.

Av de anmälningar som kommer in till Skolinspektionen leder drygt 60 procent till beslut med kritik. Den vanligaste kritiken berör kränkande behandling eller särskilt stöd. Under 2012 fattade BEO 48 beslut om att begära skadestånd av kommun eller skolans huvudman för kränkta elevers räkning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.