nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Släpp taget som chef så kan medarbetarna växa

Lyssna ännu mer på dina medarbetare och våga att inte jämt vara den starke. Genom att du som ledare också kan släppa taget, visa din okunnighet och vara mer dig själv kan medarbetare börja växa och relationerna förbättras.
I Coachboken, Liber förlag, menar författarna Maria Gerlofson och Anja Lindberg att med ett coachande förhållningssätt är det människan som kommer i centrum, jämfört med ett styrande chefskap.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Coachningens underliggande antagande är just att vi alla har svaren inom oss. Genom kraftfulla, utmanande frågor med rätt timing och empati ges möjlighet att se nya möjligheter och bli motiverad. På så sätt påminner coachning mycket om ett styrkebaserat ”tänk”. Konkreta tips på hur du kan träna både ditt lyssnande och närvaro genom exempelvis feedback samt meditation finns med liksom exempel på coachfällor.

För att vara en kraftfull coach behöver du utveckla din magkänsla och intuition och agera som förebild, menar författarna. Att se mönster, styrkor och attityder är viktigt. Det vi fokuserar på växer men vi lär oss också genom att misslyckas och möta motstånd

Varför ska man då ha en coach? Du kan få hjälp att hitta egna lösningar och få mer självdisciplin – för eget ansvar är det som gäller. En coach ifrågasätter men ger inte råd – att coacha är inte att ge terapi. Likaså är samtal utan mål och aktivitet inte coachning. Coachen kan ta olika roller tas såsom supporter, utmanare, avvaktare eller vägvisare där själva processen styrs mer, beroende på var i denna ni befinner er och utifrån behoven. Det gäller också att ha roligt på vägen och att ständigt omsätta nya kunskaper i praktisk handling

Boken ger en helhetsbild av vad coachning innebär i olika sammanhang främst på individ- men även på grupp- och mentorsnivån. Den är delvis repetitiv men förmedlar många verktyg, modeller, ett självskattningsformulär och tydliga hänvisningar där fler verktyg och referenser finns. De olika certifieringsnivåerna tas också upp. Ett coachande förhållningssätt där alla färdigheter verkligen används kan göra kvalitetsarbetet autentiskt. Värderingar som förtroende, ärlighet och ödmjukhet nås nog då lättare. Därför rekommenderas boken till alla slags verksamhetsutvecklare.

De elva coachfärdigheterna med målen utgör stommen i boken och beskrivs detaljerat. De förutsätter ofta varandra. Förutom ”etik och professionalitet”, ”coachöverenskommelse” och ”framsteg och ansvarstagande” ingår kompetenserna:

• Förtroende och närhet

• Coachnärvaro

• Aktivt lyssnande

• Kraftfulla frågor

• Direkt kommunikation

• Skapa medvetenhet

• Utforma handling, samt planera och sätt mål

 

YVONNE LAGROSEN
Professor  i kvalitetsutvecklingvid Högskolan Väst

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Mobiloperatörerna med nöjdast kunder

Både privat- och företagskunder blir allt mer nöjda med sina mobiloperatörer. Men det räcker inte längre med bra tekniska tjänster, utan handlar nu om helt andra saker för att kunderna ska bli belåtna, visar en färsk studie från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som rankat operatörerna med nöjdast kunder.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.