Sociala medier suddar ut gränserna

Arbetsmiljö Sociala medier förändrar hur vi förhåller oss till arbetet och suddar ut gränsen mot vårt privatliv. Forskaren Steffi Siegert uppmanar nu arbetsgivare att börja prata om detta.

Sociala medier suddar ut gränserna

På sociala medier som Facebook, Twitter och Linkedin håller vi vänner uppdaterade om vad vi gör, men det är snart lika vanligt att vi delar med oss av information kopplat till vårt arbete.

Steffi Siegerts kommande avhandling från Stockholms universitet har tittat närmare på arbetsrelaterad aktivitet i sociala medier i framför allt idédrivna organisationer. När associationen till arbetsplatsen blir så tydlig som på sociala medier suddas gränsen mellan arbete och privatliv ut, men även gränsen mellan offentligt och privat.

– Förut var det ett problem i yrken som politiker eller skådespelare, men nu blir det en utmaning för fler, säger Steffi Siegert, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Enligt avhandlingen är de mest pådrivande faktorerna arbetsgivare som direkt eller indirekt uppmanar anställda att dela information på sociala medier, och ett outtalat grupptryck från engagerade kollegor som är aktiva online.

Men aktiviteten på sociala medier sker ofta utanför arbetstid, vilket gör att gränsen mellan fritid och arbete blir otydlig. Samtidigt har sociala medier vissa egenskaper som gör den enskilda anställda mer synlig och kopplingen mellan organisationen och individen blir väldigt tydlig. Enligt Steffi Siegert är det därför dags för arbetsgivare att diskutera frågan och ta fram en policy kring sociala medier.

– I många organisationer förväntas du vara aktiv på sociala medier, och det breddar synen på vad som ingår i arbetet till att inkludera ett privat engagemang. Det är viktigt att chefer förstår de utmaningar som finns och att organisationen tydligt kommunicerar hur individen kan hantera dem, säger Steffi Siegert.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.