Stolta medarbetare är guld värt

Arbetsmiljö Att inte vårda sitt anseende kan bli en kostsam affär. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

Gott anseende handlar om att leverera bra produkter och service och att agera etiskt korrekt. Enligt Global Employee and Leadership Index är det uppenbart att ett gott anseende stärker varumärket. Det skapar större attraktionskraft för investeringar, underlättar rekrytering av kompetenta medarbetare och bidrar till arbetsglädje, medan motsatsen bidrar till en negativ spiral.

Medarbetare som anser att företaget har dåligt anseende ser mer kritiskt på arbetsplatsen än vad omvärlden gör. De rekommenderar inte andra att söka jobb på företaget och inte heller företagets produkter och tjänster. I värsta fall talar de illa om arbetsgivaren vilket skadar dess anseende ännu mer.

Slutsatsen är att stolta medarbetare skapar en positiv bild av företaget som är guld värd. För att nå dit måste ledningen förmedla positiva historier om företaget utan att försöka dölja negativ information.

– Transparens från ledningen knyter medarbetarna närmare och skapar förtroende i med- och motgång. Företagen behöver ambassadörer som rekommenderar dess produkter och tjänster och som attraherar de bästa medarbetarna. Att inte vårda sitt anseende kan bli en kostsam affär, säger Agneta Saxeby, konsult på Ennova.

Resultat

  • En av tio medarbetare uppger att den största källan till arbetsglädje är företagets anseende.
  • Sju av tio medarbetare på företag med dåligt anseende rekommenderar inte andra att söka jobb på företaget.
  • Sex av tio medarbetare på företag med dåligt anseende rekommenderar inte företagets produkter och tjänster för andra.

Bakgrund

Ennovas Global Employee and Leadership Index är en internationell studie om arbetsglädje som omfattar 36 000 medarbetare i 39 länder. I Sverige har 6000 svar samlats in.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.