Svenskt ledarskap med rötter i vikingatiden

Arbetsmiljö Vikingarnas visdomsord har visat sig gälla än idag. Med den utgångspunkten har Gunilla Andermo gett sig ut på en historisk resa i svenskt ledarskap, från vikingatiden fram till idag.

Svenskt ledarskap med rötter i vikingatiden

Svensk ledarskaps- och organisationskultur – från vikingavisdom till nutidsperspektiv utforskar det svenska ledarskapet och hur det påverkat vår kultur. Boken är uppdelad i tre delar. I första delen får läsaren ta del av exempel på svensk ledarskapskultur från vikingatid till 1900-tal. Del två tar upp ledarskap och nya arbetsformer i organisationer och företag på 1900-talet. Sista delen tar upp svensk ledarskaps- och organisationskultur enligt svensk och internationell forskning.

Boken är skriven av Gunilla Andermo och utgiven av Vulkanmedia.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.