Svenskt Näringsliv: Personaltäthet och kvalitet har svagt samband

Kvalitet Regeringen vill öka antalet anställda inom äldrevården för att höja kvalitén. I en ny rapport konstaterar dock Svenskt Näringsliv att sambandet mellan kvalitet och personaltäthet är svagt.

Svenskt Näringsliv konstaterar i en ny rapport att sambandet mellan kvalitet och personaltäthet i äldrevården visserligen finns, men är svagt. I stället handlar en kvalitetshöjning om att bättre ta till vara tekniska hjälpmedel, att arbetet är bättre organiserat och att medarbetarna har rätt inställning. Resultatet i rapporten har tagits fram genom analyser av tillgängliga data från från Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten har titeln, Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? – en studie av äldreomsorgens särskilda boenden. Den är, enligt Svenskt Näringsliv, menad att fungera som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete med syfte att skapa ökad kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen, med slutmålet är att bidra till bättre hälsa och livskvalitet för brukare och anhöriga.

Läs rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.