Ta kommando över marknadsföringen

Kvalitetssäkrad industriell marknadsföring är en handbok i hur man kan arbeta med marknadsföring på ett strukturerat sätt. Genom praktiska exempel beskriver författarna Conny Gustafsson och Rune Rennemark ett arbetssätt som bygger på etablerade metoder för kvalitetssäkring. Dessutom innehåller den verktyg för att ta fram och utvärdera fakta, checklistor, praktiska exempel och konkreta tips och råd. Boken riktar sig till marknadschefer och andra som arbetar med markandsföring inom både tjänste- och industrisektorn och är utgiven på Industrilitteratur.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.