Ta tempen på arbetsmiljön

Företag och organisationer som satsar på ett effektivt hälsoarbete kan nå stora vinster, både när det gäller minskade kostnader för ohälsa hos medarbetarna samt ökad produktivitet. Hälsotermometern är ett verktyg som ger riktlinjer och struktur för att strategiskt arbeta med hälsofrågorna. Författaren Anne Arén utgår från att det är nödvändigt att arbeta med hälsa på tre nivåer; vårda och rehabilitera de som redan blivit sjuka, förebygga att ohälsa uppstår samt satsa på hälsofrämjande insatser. Skriften är utgiven av Prevent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.