I hjärtat av organisationen

Human Resource Management – Organisationens hjärta visar hur ledningen och organisationen kan arbeta för att utveckla sin personal och verksamhet. Organisationens mål, strategier, struktur och HRM-funktioner, som bland annat handlar om rekrytering, belöningar och utvecklingsmöjligheter för personalen, behöver stämma överens med varandra för att uppnå effektivitet i organisationen. Dessutom behöver organisationens verksamhet anpassas utifrån omvärldens krav och förväntningar. Boken är skriven av Anders Lindmark och Thomas Önnevik och ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.