Tandvården i topp när kunden får välja

Kunderna ger tandvården toppbetyg i år igen. Men glappet mellan privat och offentligt driven tandvård blir allt större.

Svenskt Kvalitetsindex har nu släppt sin studie om kundnöjdhet för samhällsservice.

Skillnaden i kundnöjdhet mellan privat och offentligt driven sjukvård blir likt tandvården tydligare än tidigare. Detta efter att den privat drivna sjukvården stigit i nöjdhet efter två års tillbakagång. Förtroendet för sjukvården är hög och har dessutom ökat under det senaste året.

Nöjdheten med förskolan är fortsatt hög och grundskolan får bättre betyg än tidigare, medan nöjdheten med gymnasieskola och högskola är oförändrad.

Allt större glapp

Nöjdheten bland serviceboende har minskat i år och är lägre än på flera år. Det är svårigheter att leva upp till de boendes förväntningar som är orsaken till det låga betyget.

Tydligt är att avstånden mellan de områden i topp och de i botten ökar över tid. Dock är betygen för samhällsfunktionerna bra jämfört med betygen för många kommersiella branscher.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.