TCO-rapport: Sjukfrånvaron ökar bland yngre kvinnor

Arbetsmiljö Åtta av tio tjänstemän är nöjda med sitt jobb, tre av fyra upplever arbetet som meningsfullt. Samtidigt ökar sjukfrånvaron, särkilt bland yngre kvinnor.

Det visar en undersökning som TCO låtit genomföra om hur tjänstemannagrupperna i Sverige har det på sina arbetsplatser.

Även om tjänstemännen trivs med sina jobb, så finns det orosmoln. Rapporten visar att det är betydligt fler kvinnor som upplever en arbetssituation med hög anspänning, det vill säga höga krav och låg kontroll, 42 procent jämfört med 23 procent för männen. Dessutom drabbas kvinnor i högre utsträckning än män av arbetsrelaterade besvär, såsom svårt att koppla bort tankarna på jobbet, sömnsvårigheter och olust att gå till jobbet besvär, men även kroppslig uttröttning och ont i övre delen av ryggen. Särskilt märkbart är det bland yngre kvinnor.

– Det är mycket glädjande att TCO-förbundens medlemsgrupper är nöjda med sina jobb, men sjukfrånvaron ökar och alla aktörer måste samarbeta för att bromsa den utvecklingen. Det är särskilt oroväckande att yngre kvinnor drabbas. Sjuktalen ska inte krypa ner i åldrarna – de ska minska, säger Eva Nordmark.

Rapporten visar dock att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger effekt. Tjänstemän på arbetsplatser som jobbar med dessa frågor har färre arbetsrelaterade besvär jämfört med tjänstemän på arbetsplatser som saknar systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta samband gäller särskilt för kvinnor.

Rapporten beskriver även de faktorer som påverkar oss positivt på våra arbetsplatser. Viktiga friskfaktorer är fungerande kommunikation, möjlighet att byta arbetsuppgifter, närvarande ledarskap och en sund balans mellan arbete och fritid.

Rapporten Friskt jobbat – allt att vinna bygger på statistik som TCO har beställt från SCB och Arbetsmiljöverket.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.