Tidsanalys ska upptäcka kvalitetsbrister

Johan Kraft, doktorand vid Mälardalens högskola, har tagit fram en ny metod för att förutse och förebygga problem i komplexa mjukvarusystem.

Bilar, tåg, telefonväxlar och industrirobotar är idag i hög grad beroende av inbyggda datorsystem. Hos företag som Volvo lastvagnar och Ericsson uppskattar man att minst 70 procent av företagens innovationer utgörs av mjukvara. När fel inträffar i dessa får det allvarliga och kostsamma konsekvenser. Johan Kraft har tagit fram en metod för tidsanalys eftersom tiden har stor betydelse för kvalitetssäkring av mjukvara. När nya funktioner ska läggas till i stora industriella datorsystem finns alltid en avsevärd risk att tidsfördröjningar uppstår eftersom processorerna plötsligt inte ”hinner med” alla uppgifter i vanlig tid. Därför lägger många produktföretag mycket pengar på testning som ska upptäcka fel orsakade av för stora tidsfördröjningar.

– Men trots testningen upptäcks inte alla fel, vilket leder till enorma kostnader, som exempelvis återkallning av bilar, konstaterar Johan. Tanken med den metod för tidsanalys han nu tagit fram är att hitta eventuella problem i datorsystemen mer effektivt än dagens metoder och även tidigare i produktutvecklingsprocessen.

– På så sätt kan produktföretagen både spara stora summor och få nöjdare kunder, menar Johan Kraft.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste