Tips för en bra arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn ska vara kärnan i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Men hur ska den utformas? Som hjälp på vägen har Prevent tagit fram skriften Arbetsmiljöpolicy – en praktisk vägledning för att visa hur en bra policy kan se ut. Förutom exempel på policy innehåller skriften information om miljöpolicyns roll i lagstiftningen och i det dagliga arbetet. Därtill får läsaren ta del av hur fem företag i olika branscher har valt att utforma sin policy och hur de har tänkt under arbetets gång.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.