Sociala koder viktigt för öppna kontorslandskap

Öka trivseln i öppet kontor med umgängesregler, av författarparet Ilona Björk Bovin och Jan-Erik Ståhl, ger konkreta förslag på hur man skapar fungerande öppna kontorslokaler. Det centrala rådet är att man har tydliga och gemensamma umgängesregler. Men för att lyckas bör många detaljer noggrant övervägas, som exempelvis vilka verksamheter som är lämpliga, den interna kulturens betydelse och ledningens roll och placering. De främsta fördelarna med öppna kontorlandskap är snabb kommunikation, kunskapsspridning och närhet till kollegor. Samtidigt är det konceptets svaghet, eftersom att närheten kan minska koncentrationen. Boken ges ut av förlaget Prevent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.