Tydlig värdegrund ett recept för framgång

En värdefull bok av Mia Hulman handlar om vikten av att näringslivet, offentliga sektorn och idrotten har en tydlig värdegrund. Författarinnan menar att det är grunden för att de anställda ska arbeta effektivt, ansvarsfullt och konsekvent i sitt kundbemötande. Det i sin tur resulterar till att verksamheten snabbare når sina mål och framgång. Hultman ger genom sina personliga erfarenheter tydliga och humoristiska exempel på det budskap som hon vill lyfta fram. Boken ges ut av Identitetsakademin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.