Tjänstemän hinner inte med sina arbetsuppgifter

Arbetsmiljö Bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och lika få kan tacka nej till extrajobb utan att det får konsekvenser. Kvinnor är särskilt utsatta. Det visar en undersökning från fackförbundet Unionen.

Tjänstemän hinner inte med sina arbetsuppgifter

Kvinnor är mer utsatta än män. Endast fyra av tio kvinnor kan tacka nej extraarbete och lika få har en arbetstid som räcker till.  Det är inte rimligt menar Martin Linder, ordförande för Unionen i ett pressmeddelande.

Unionens förbundsordförande Martin Linder
Martin Linder. Foto Camilla Svensk.

– Att vi inte hinner med våra arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid visar på ett glapp mellan krav och resurser. Arbetsbördan är helt enkelt för stor. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, betonar han.

Brist på kontroll över den egna arbetssituationen är en känd stressfaktor. Och även där finns det skäl till oro. Bara hälften av de privata tjänstemännen har möjlighet att prioritera och påverka deadlines under perioder av hög arbetsbelastning, enligt undersökningen.

Läs även: Det stressar oss på jobbet.

– Att inte kunna påverka sin arbetsbelastning och prioritera sina arbetsuppgifter är oacceptabelt. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska stressen och pressen på jobbet. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, avslutar Martin Linder. 

Totalt svarade 46 procent ja på frågan  ”Min arbetstid räcker för att utföra mina arbetsuppgifter”. Men fördelat på kän svarar 48 procent av männen ja på frågan medan 42 procent av kvinnorna gör det.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari-7 mars 2018.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.