Trivs på jobbet och bli lyckligare

Välbefinnande i arbetslivet ökar livstillfredsställelsen och minskar risken för depression, visar en undersökning från finska Arbetshälsoinsitutet.

Trivs på jobbet och bli lyckligare
Stock.xchng

Sambandet är enkelriktat, vilket innebär att välbefinnande på jobbet inte påverkas av individens allmänna befinnande, men ökar chansen för god livskvalitet.

– Arbetsengagemang ger mervärde – det handlar alltså om mer än enbart avsaknad av illabefinnande i arbetet. Vår undersökning visade att arbetsengagemang hade en självständig effekt på den psykiska hälsan ännu efter det att vi hade kontrollerat för effekten av arbetsrelaterad utmattning, säger docent Jari Hakanen, senior forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Effekten av utbrändhet var den rakt motsatta, arbetsrelaterad utmattning ökade sannolikheten för depression och nedsatt livstillfredsställelse även på lång sikt.

– Samtidigt som man utvecklar företagens framgångsfaktorer och arbetar för att förlänga tiden i arbetslivet, borde man också satsa på att utveckla resursfaktorer som stärker de anställdas arbetsengagemang – exemplevis ökad självständighet i arbetet och tydlig feedback på det egna arbetet, en ledarskapsstil som innebär att man beaktar de anställdas behov, ett uppskattande och vänligt bemötande och ett arbetsklimat där man stöder och hjälper varandra, betonar Jari Hakanen.

I undersökningen, som genomfördes av Arbetshälsoinstitutet och Institutionen för arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Utrecht, medverkade 1 964 finländska tandläkare från både den privata och den offentliga sektorn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.