Få känner sig delaktiga i beslut

Delaktighet, att bli sedd och hörd på arbetsplatsen påverkar trivsel och effektivitet. Men i en ny undersökning känner få att de har möjlighet att påverka beslut.

Få känner sig delaktiga i beslut
Stock.xchng

Analysföretaget Springlife har under 2012 genomfört en undersökning bland 2 058 chefer och 29 381 medarbetare i offentlig sektor.

– Vi tyckte att det var intressant att bryta ut ett sådant här område och se hur det egentligen står till med delaktighet inom svensk offentlig sektor eftersom det starkt påverkar den totala prestationsnivån på både individ- och gruppnivå. Om chefer upplever en hög grad av delaktighet påverkar det direkt målkvalitet, effektivitet samt den totala prestationsnivån. Detta har i sin tur direkt påverkan på nyckeltalen, säger Michael Sjödin, vd på Springlife.

Men resultatet visar att det är långt ifrån alla som känner sig delaktiga. Bland medarbetarna svarar endast 53 procent att de har möjlighet att påverka beslut som tas ibland. Och bara 31 procent anger att de ofta har den möjligheten. Bland cheferna ser det lite bättre ut. 53 procent säger sig kunna påverka beslut ibland och 71 procent anser att de oftast kan det. Här finns förbättringsmöjligheter.

– Om jag som chef inte kan vara med och fatta beslut så kan jag ju inte heller säkerställa att mina medarbetares kompetens och styrkor används på det mest optimala sättet, säger Michael Sjödin.

Enligt Springlife kan chefernas känsla av att inte vara delaktig bero på en rädsla från högsta ledningen att dela med sig av nulägesinformation, var organisationen är på väg och varför. Men det finns cokså utmaningra i att bryta ned övergripande vision och målbild till grupp- och medarbetarmål.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.