Två lärosäten får toppbetyg i kvalitetsgranskning

Det ser ljusare ut. I Högskoleverkets andra kvalitetsgranskning av lärosäten delas två toppbetyg ut och inget underkänns.

Universiteten i Göteborg och Linköping får högsta betyg, ett A, i Högskoleverkets näst sista granskning av lärosätenas kvalitetsarbete. Totalt har sex stora universitet lagts under lupp.

Det som ger Göteborg högsta betyg på en tregradig skala är bra studentinflytande och de system för interna kvalitetsgranskningar som universitetet har utvecklat, så kallade kvalitetsaudits.

Bättre än sist

Linköping får beröm för att kvalitet integrerats i hela verksamheten. Lärosätet har slopat den särskilda avdelningen för kvalitet och istället försökt få personal och studenter medvetna om arbetet genom att illustrera det grafiskt på en kvalitetskarta.

Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala får ett B. Resultaten från denna granskning är alltså bättre än den första omgången då endast ett lärosäte fick toppbetyg och tre av nio underkändes. Då påpekade Högskoleverket att de som underkändes saknade ett systematiskt angreppssätt.

Nytt system

Den tredje kvalitetsgranskningen, som omfattar de mindre högskolorna, blir klar i mars 2010. Det blir den sista omgången, då kvalitetsarbete inte finns med i Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering som börjar gälla 2010. Då blir det i stället högskolornas ansvar att utvärdera sina egna kvalitetssystem.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.