”Upphandlarna av städtjänster måste titta på annat än priset”

Upphandling Städning upphandlas ofta upphandlas offentligt – och fortfarande är det oftast lägsta pris som avgör. Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige, vill nu se att upphandlarna tar större hänsyn till andra mervärden.


”Upphandlarna av städtjänster måste titta på annat än priset”
Städning upphandlas ofta offentligt. Foto: Stock Adobe

Städbranschen Sverige har totalt 675 medlemmar och organiserar aktörer som på något sätt har koppling till branschen. Tyngdpunkten ligger givetvis på städföretag, men även upphandlare, distributörer, kommuner, regioner och till och med golvföretag ingår i medlemsskaran.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Städföretagen kommer ofta i kontakt med offentliga upphandlingar. Samtidigt är det många som väljer att stå utanför på grund av den hårda prispressen. De tycker inte det är lönt att lägga ned tid på att lämna ett anbud när kvaliteten ändå inte spelar så stor roll, säger Matthias Lindholm.

Att det fortfarande råder skev balans mellan pris och kvalitet har bland annat att göra med rädslan för överprövningar, tror han.

– En beställare som väljer en anbudsgivare med lägsta pris har som regel ryggen fri om någon skulle ifrågasätta deras val av leverantör, säger han.

Komplettera med mervärden

Men det finns också många exempel på framgångsrika upphandlingar där priset inte varit helt avgörande. För att klara det krävs att upphandlarna även tar hänsyn till så kallade mervärden hos anbudsgivarna, menar Matthias Lindholm.

Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige.

– Använder man mervärden i upphandlingen får företagen en chans att visa upp allt bra man gör. Det blir mer stimulerande för anbudsgivarna att delta och beställarna får högre kvalitet på tjänsten. Samtidigt visar det att det finns en ambition att inleda ett långsiktigt samarbete, säger han.

Matthias Lindholm exemplifierar med några mervärden som kan användas för att sätta poäng på anbudsgivarna och som heller inte behöver kosta massor med pengar för någon av parterna:

· Tillgången till utbildad personal

· Plan för utveckling av avtalet

· Plan för uppföljning av avtalet

· Plan för kvalitetsuppföljningar

· Plan för implementeringen av uppdraget

En annan sak som upphandlarna behöver ta hänsyn till är att vara ute i god tid, betonar Matthias Lindholm.

– Det måste finnas tid för städföretagen att till exempel kunna rekrytera och utbilda personal samt köpa in städmaterial och maskiner, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.