Utvecklingsmöjligheter viktigare än bonus för unga

Det krävs mer satsningar från företagen på personlig utveckling och coachning för att attrahera den nya generationens arbetstagare. Det visar en ny internationell undersökning från PricewaterhouseCoopers.

När studenter och unga medarbetare världen över får redogöra för vad de anser vara viktigt vid val av arbetsgivare är det framför allt jobbförmånerna utbildning och utveckling som värderas allra högst de första åren av karriären.

Undersökningen har låtit drygt 4200 unga personer världen över ge sin bild av förväntningar på arbete och karriär. Resultaten visar att utbildning och personlig utveckling är den högst rankade kategorin bland olika jobbförmåner. Andelen svarande som uppgav det som förstahandsval är tre gånger större än de som exempelvis föredrog bonusar. Nästan alla tillfrågade (98 procent) uppgav att arbeta med starka coacher och mentorer är avgörande för den personliga utvecklingen.

Resultaten av undersökningen förstärks även av ytterligare en nyligen genomförd undersökning från PricewaterhouseCooopers riktad till företagsledare världen över. Resultatet visar att 61 procent av företagsledarna uppger att de har stora problem att rekrytera och integrera yngre medarbetare.

− Företagen upplever idag svårigheter med den unga generationen. Dels för att företagen saknar kunskapen om vad som driver unga men också för att de måste anpassa strukturen för att attrahera och integrera rätt folk. Företagen måste fokusera på vad unga verkligen vill ha, som exempelvis coachning och personlig utveckling men även fokus på samhällsansvar, säger Anders Assarson, ansvarig för Human Resource Services, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.