Varannan hinner inte med

Chefer är stressade och hinner inte med sina arbetsuppgifter. 54 procent anser sig inte ha tillräckligt med tid för att klara att bocka av allt på jobb-listan.

Hälsoföretaget Previa har intervjuat 2 100 chefer om deras arbetsmiljö och hälsa. Det visade sig att majoriteten, 95 procent, trivs på sina jobb men bara varannan anser sig ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter.

– Den tidsbrist som många chefer upplever kan i längden orsaka allvarliga hälsoproblem. Eftersom chefer är både ledare och förebilder på arbetsplatsen behöver de ta del av i de senaste rönen om stresshantering, säger Per Larsson, beteendevetenskapligt ledningsansvarig på Previa.

Undersökningen visar också att 89 procent av cheferna anser att de har ett bra samarbete med sin närmaste chef, men tre av tio, 29 procent, får sällan eller aldrig får veta av sin chef att de gör ett bra jobb.

– Att chefer har en god relation och kommunikation med sina chefer är avgörande för ett framgångsrikt arbete. En välfungerande och hälsosam arbetsplats kräver genomtänkta rutiner för dialog och återkoppling på alla nivåer, säger Per Larsson.

Chefsundersökningen genomfördes mellan 2008 och 2011.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.