Verktyg för hållbart ledarskap

Coachning När allt färre ska göra allt mer ökar risken för stress och ohälsa. Coachande ledarskap innehåller konkreta verktyg och metoder för att som chef hantera det moderna arbetslivets utmaningar.

Verktyg för hållbart ledarskap

Författaren Hilmar Thór Hilmarsson tar sin utgångspunkt i positiv psykologi, baserat på forskning om kommunikation, organisation och ledarskap. Boken är uppdelad i tre delar.

Den första delen tar upp den personliga utvecklingen och presenterar metoder för stresshantering, känsloreglering och medvetenhet.

Den andra delen, som handlar om att utveckla medarbetare, tar upp positiva kommunikationsmönster och hur du som chef ger utvecklande feedback, samt skapar medverkan i problemlösning.

Den tredje och sista delen handlar om att utveckla gruppen. Här får du en genomgång av gruppdynamik, effektiva möten, samt vikten av att ha goda vanor.

Boken, som är utgiven av Studentlitteratur, vänder sig till ledare på olika nivåer inom både offentlig och privat verksamhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.