Vinst i skolan med motiverande samtal

Ett effektivt verktyg som hjälper skolpersonal att utföra sitt arbete, men som även motverkar stress bland medarbetarna. Så beskrivs det motiverande samtalet i en ny bok.

I boken Motiverande samtal – en vinst för skolan får du lära dig hur du kan använda rådgivningsmetoden för att stimulera någon att förändra sitt beteende och att hjälpa denne att ta kontroll över sitt eget liv. Författaren Barbro Holm Ivarsson vill ge läsaren en förståelse för metoden och hur den konkret kan tillämpas. I boken, som är tänkt som en praktisk handbok, finns också en mängd exempel och citat ur skolans värld. Boken ges ut på Gothia förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.